Dilekçeler

Dava dilekçesi örnekleri ve dilekçeler

Davaların birleştirilmesi dilekçesi

Davaların birleştirilmesi istemi dilekçesi örneği : … MAHKEMESİNE DAVALI : VEKİLİ : DAVACI : VEKİLİ : KONU : Mahkemenizde görülmekte bulunan …/… sayılı dava dosyası ile, …/… sayılı dava dosyalarının birleştirilerek görülmesi talebi. AÇIKLAMALAR : 1-) Müvekkilim adına mahkemenizin …/… sayılı dosyası ile dava konusu…

Davadan feragat dilekçesi örneği

Davadan Feragat etme dilekçesi örneği … MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : Davadan Feragat talebi. AÇIKLAMA : Müvekkilim …/…/… tarihinde vefat eden miras bırakanın terekesine karşı açmış olduğu ‘Tenkis Davası’ndan kendi özgür iradesi ile feragat etmiş olup, bu nedenle taleplerimizden ve davadan…

Çocukla kişisel ilişkinin kaldırılması davası

Çocukla Kişisel ilişkinin kaldırılması istemli dava dilekçesi örneği : ELAZIĞ AİLE MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : Çocukla Kişisel ilişki Hakkının Kaldırılması talebi. AÇIKLAMALAR : 1-) Müvekkilim davacı ile davalı …/…/… tarihinde evlenmiştir. Bu evliliklerinden … isimli müşterek çocukları olmuştur. Müvekkilim ve…

Dosya Arşiv

İstatistikler

Ucretsiz Hizmetler
Copyright © 2018 Dilekçeler