Tarih 31 Ekim 2008 Yazan

Veraset ilamı dilekçesi örneği

Veraset ilamı (Mirasçılık Belgesi) dilekçesi örneği:

(  ) SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

 
DAVACI      :

DAVALI       :

DAVA          : Veraset ilamı.

AÇIKLAMA  :

1- Müvekkilimin babası  …../…../…… tarihinde vefat etmiştir. Geriye kanuni mirasçı olarak müvekkilin annesi (murisin eşi) …………………….., çocukları olarak kardeşi  ……………..ve  müvekkilim ………………..  kalmışlardır.

2- Murisin başkaca kanuni ve mansup mirasçıları  bulunmamaktadır.

3- Bazı resmi kurumlarda kullanılması zorunlu bulunduğundan  muris …………………………in mirasçılarını  gösterir  Veraset ilamının tarafımıza verilmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

SONUÇ       : Yukarıda arz edildiği gibi, Muris ………………nın mirasçılarını gösterir Veraset Belgesinin tarafımıza verilmesini  saygıyla arz ve talep ederim.  ……………..

 
                                           Davacı Vekili
                                           Av.Yasemin
 
NÜFUS BİLGİLERİ   :

İli                     :

İlçesi               :                                                                              

Mahallesi        :                                                      

Cilt :
1 Yorum yapılmış “Veraset ilamı dilekçesi örneği”