Anlaşmalı Boşanma Protokolü örneği

Anlaşmalı Boşanma Sözleşmesi örneği :  Anlaşmalı Boşanma Protokolü Taraflar ……. ile ……. aralarında karşılıklı olarak anlaşarak BOŞANMAYA karar vermiş olup, işbu protokol tanzim edilmiştir. Bu protokol gereğince ; 1-    ……. ile ……. karşılıklı olarak boşanmayı kabul ederler, 2-   Davacı davalıda bulunan her türlü şahsi eşyası ile…

Müdahale (Katılma) Talebi dilekçesi örneği

Müdahale talebi – Katılma talebi İZMİR 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ ‘NE Dosya No          : Konu                  : Kamu Davasına Katılma talebi Suç                     : Kasten adam öldürmek Açıklamalar        : Mahkemenizde açılmış bulunan kamu davasına, müvekkilimin dava konusu suçtan zarar görmesi nedeniyle katılmayı talep etmekteyiz. İşbu müdahale talebimizin kabulü ile…

Boşanma davası dilekçesi örneği

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle Boşanma davası dilekçesi örneği : İSTANBUL (  ) AİLE MAHKEMESİ’NE DAVACI             : VEKİLİ               : DAVALI             : DAVA                : Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davasıdır. OLAYLAR         : 1- Müvekkilem, davalı ile …./… /…..  tarihinde evlenmişlerdir. Bu evlilikten çocukları bulunmamakadır. Taraflar evliliklerinin ilk dönemlerinde huzurlu…

Tahliye Taahhütnamesi örneği

Tahliye taahhüdü örneği: Tahliye Taahhütnamesi  Kiraya veren …………………………………… ile imzalanan ………………..  başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile ………………… ………………….. ……………………… ……………. adresindeki  işyerinde /evde  halen kiracı olarak bulunmaktayız. Kira sözleşmesine göre işyeri/konut olarak kullandığımız mecuru hiçbir baskı ve tesir altında kalmadan serbest irademiz ve muvafakatimiz ile …/…/…..  tarihinde tahliye…

Çek iptali davası dilekçesi örneği

Senet veya çek iptal davası dilekçesi örneği : Çek zayii (çalınma veya kaybetme) nedeniyle iptal davası : İZMİR (  ) ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE        DAVACI                         :…..        D. KONUSU                   :……        D. DEĞERİ                     :……        AÇIKLAMALAR           :                   Müşterisi bulunduğum İzmir Yapı Kredi Bankası A.Ş. ‘ndan aldığım çek koçanım…

Sabıka Kaydının silinmesi dilekçesi örneği

Sabıka kaydının Adli Sicil kayıtlarından silinmesi dilekçesi örneği: İSTANBUL ( )’Cİ İCRA CEZA MAHKEMESİ’ NE   Sabıka Kaydının Silinmesini İsteyen    : Ad Soyad Adresi                        : …. Suç ve Ceza              : Mal Beyanında Bulunmamak İnfaza Veriliş Tarihi  : 20.12.1996 Konusu                      : Ankara 8.İcra Ceza Hakimliği’ nin…

Borca itiraz dilekçesi örneği

Icra takibine ve Borca itiraz dilekçesi örneği Önemli not: Haksız ve nedensiz yere borca itiraz etmek asıl alacak üzerinden %40 oranına kadar tazminat ödemenize neden olabilir. Tarafınıza tebliğ olan ödeme emrinde bu husus yazılıdır. İlamsız Takipte borca/faize itiraz dilekçesi örneği: İSTANBUL 1. iCRA MÜDÜRLÜĞÜ ‘NE Dosya…

Mal beyanı dilekçesi örneği

Mal beyanında bulunma dilekçesi örneği İSTANBUL 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’ NE  Dosya No            : 2008/1045 Dilekçe Konusu  : Mal Beyanında bulunma dilekçesi. Mal Beyanım      : Müdürlüğünüzce gönderilmiş olan ödeme emrini 30.08.2007 tarihinde aldım. Süresinde mal beyanında bulunuyorum. Ben Ankara Valiliği Emniyet Müdürlüğün’de xxxx sicil numarasıyla polis…

Veraset ilamı dilekçesi örneği

Veraset ilamı (Mirasçılık Belgesi) dilekçesi örneği: (  ) SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE   DAVACI      : DAVALI       : DAVA          : Veraset ilamı. AÇIKLAMA  : 1- Müvekkilimin babası  …../…../…… tarihinde vefat etmiştir. Geriye kanuni mirasçı olarak müvekkilin annesi (murisin eşi) …………………….., çocukları olarak kardeşi  ……………..ve  müvekkilim ………………..  kalmışlardır….