Aile içi şiddet nedeniyle tedbir talebi dilekçesi

Aile içi Şiddet Nedeni ile Tedbir istemi dilekçesi örneği :

(  )  AİLE  MAHKEMESİNE

 
DAVACI                                          :
VEKİLİ                                            :

DAVALI                                           :

KONU                                               : Şiddet nedeni ile Ailenin korunması hakkında tedbir alınması talebi.
AÇIKLAMALAR                           :
1-) Müvekkilim davalı ile …/…/… tarihinde evlenmiştir.  Evlikleri maddi sıkıntılar öncesinde gayet mutlu şekilde devam etmiştir.

2-) Davalı yaşanan ekonomik kriz nedeniyle işini kaybetmiş, bu zor durumu kaldıramamış alkolde teselli aramaktadır. Her gece içki içip, eve sarhoş gelmekte müvekkilime ve çocuklarına aldığı alkolün etkisiyle şiddet uygulamaktadır.

3-) Bu nedenlerden dolayı müvekkilim ve çocukların hayatı çekilmez hale geldiğinden dolayı bu davayı açmak zorunluluğu doğdu.
HUKUKİ NEDENLER                  : 4320 S. K. m. 1 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                    : Nüfus kaydı, doktor raporu, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM                    : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, davalının aile konutundan uzaklaştırılmasına, tedbirlere aykırı davranması halinde cezalandırılacağının ihtar edilmesine, karar verilmesini saygıyla talep ederim.  …/…/…

Davacı Vekili

Av.Funda

Author: admin

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.