Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası dilekçesi

Akıl hastalığı nedeni ile boşanma davası dilekçesi örneği :

(  ) AILE  MAHKEMESINE

DAVACI                                           :

VEKİLİ                                             :

DAVALI                                            :
 

KONU                                               : Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma davası.
 

AÇIKLAMALAR                             :
 

1-) Müvekkilim davalı eşi  ile …/…/… tarihinde evlenmiştir. Bu evliliklerinden … ve … isimli çocukları olmuştur.

2-) Müvekkilimin eşi bundan … ay önce akıl hastalığına yakalanmıştır. Müvekkilim eşinin tedavisi için elinden geleni yapmış ama bir türlü tedavi imkanı bulunamamıştır. Eşe, doktorlar tarafından “…”  hastalığı teşhisi konulmuştur. Adı geçen hastalığın tedavisi bulunmamaktadır.

3-) Eşin hastalığı evliliği çekilmez hake getirmiş ve çocuklar ruhsal açıdan büyük çöküntü yaşamaktadırlar. Bu nedenlerle Boşanma davası açmak zorunlu hale gelmiştir.
 

HUKUKİ NEDENLER                    : 4721 S. K. m. 165 ve ilgili mevzuat.
 

HUKUKİ DELİLLER                      : Nüfus kaydı, doktor raporu, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilim ve eşinin boşanmasına, … ve … adlı çocukların velayetinin müvekkilime  verilmesine,  yargılama masrafları ve avukatlık ücretinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini saygıyla talep ederim.  …/…/
                                                      
                                                                              Davacı Vekili
                                                                          Av.Fırat

Author: admin

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.