Alkol Bağımlılığı Nedeniyle Kısıtlama davası dilekçesi

Alkol Bağımlılığı Nedeni ile Kısıtlama talebi örneği :

…….  MAHKEMESİNE

 
DAVACI                                          :
VEKİLİ                                            :

DAVALI                                           :
KONU                                               : Alkol Bağımlılığı Nedeniyle Hacir Kararı verilmesi davası.
AÇIKLAMALAR                           :
1-)  Müvekkilim ile davalı …………….., … yıldan beri evlidir.

2-) Davalı uzun zamandan beri her gün  alkol kullandığı için artık bir bağımlı haline gelmiştir. Bu nedenle bir işte çalışmamakta, hazır elindeki mal varlığını da satarak tüketmekte ve böylece ailesinin geleceğini yoksulluk ile karşı karşıya bırakmaktadır. Ayrıca davalı tedavi olmaya da yanaşmamaktadır.

3-) Bu nedenle, davalının kısıtlanabilmesi için dava açılması zorunlu hale gelmiştir.
HUKUKİ NEDENLER                  : 4721 S. K. md. 406 ve ilgili mevzuat.
HUKUKİ DELİLLER                    : Nüfus kaydı, doktor raporu, tanık beyanları ve diğer deliller.
SONUÇ VE İSTEM                   : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, davalının kısıtlanmasına karar verilmesini mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

       Davacı Vekili
       Av.Hilal

Author: admin

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.