Anlaşmalı Boşanma Protokolü örneği

Anlaşmalı Boşanma Sözleşmesi örneği :

 Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Taraflar ……. ile ……. aralarında karşılıklı olarak anlaşarak BOŞANMAYA karar vermiş olup, işbu protokol tanzim edilmiştir.

Bu protokol gereğince ;

1-    ……. ile ……. karşılıklı olarak boşanmayı kabul ederler,

2-   Davacı davalıda bulunan her türlü şahsi eşyası ile çeyiz olarak  getirmiş bulunduğu eşyalarının tümünü almış olup, eşya olarak başka alacağı olmadığını kabul eder. Aynı şekilde davalı da, davacıdan her hangi bir eşya alacağı yoktur.

3-    Boşanma sebebiyle her iki taraf birbirlerinden tedbir, yoksulluk nafakası veya her hangi bir şekilde maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmamaktadırlar.

4-    Taraflar yukarıda yazılı şartlarda anlaşmış olup, işbu protokol ……. tarafından açılacak boşanma davasında anlaşmalı boşanmanın esası olarak Mahkemede delil olarak kullanılacaktır.

İş bu protokolü okuduk, irademize uygun bulduk ve karşılıklı olarak imza altına aldık.

 
Davacı                        Davalı
Ad Soyad imza            Adı soyadı imza
Davacı Vekili              Davalı vekili
Av. Figen                            Av.Kardelen

Author: admin

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.