Ayrılık Kararı verilmesi dilekçesi örneği

Ayrılık Kararı verilmesi talepli dava dilekçesi örneği

… AILE MAHKEMESI’NE
DAVACI                                          :
VEKİLİ                                            :
DAVALI                                           :
KONU                                               : Ayrılık Kararı Verilmesi talebi.
AÇIKLAMALAR                           :
1-) Müvekkilem, davalı ile …/…/… tarihinde evlenmiştir. Bu evliliklerinden … isimli müşterek çocukları bulunmaktadır.
2-) Davalı iflas etmiş ve bu ekonomik sıkıntılar nedeniyle sürekli müvekkilem ile tartışmakta evliliği çekilmez hale getirmektedir. Davalı çocuğuna hiç sevgi göstermemekte ve babalık görevlerini yerine getirmemektedir.
3-) Müvekkilimce, davalının durumu geçici bir dönemdir ve ekonomik sıkıntılar atlatıldıktan sonra evlilikleri eskisi gibi devam edeceğine inanılmaktadır.
HUKUKİ NEDENLER                  : 4721 S. K. m. 170 ve ilgili mevzuat.
HUKUKİ DELİLLER                    : Nüfus kaydı, tanık beyanları ve diğer deliller.
SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimin davalıdan ayrılmasına, … adlı çocuklarının velayetinin müvekkilime verilmesine, yargılama masraflarının ve avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesine  karar verilmesini saygıyla talep ederim.  …/…/…

Davacı Vekili

Av.Rahman

Author: admin

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.