Ayrılık nedeni ile mal rejiminin kaldırılması davası dilekçesi

Ayrılık Nedeniyle Mal Rejiminin Kaldırılması Davası Dilekçesi örneği 

… AİLE MAHKEMESİNE
DAVACI                                          :
VEKİLİ                                            :
DAVALI                                           :
KONU                                               : Mal Rejiminin Kaldırılması talebi.
AÇIKLAMALAR                           :

  1. Müvekkilim ile davalı …/…/… tarihinden beri evlidir.
  2. Aralarında görülmekte olan boşanma davası neticesinde … Aile mahkemesi, tarafların … yıl süre ile ayrı yaşamalarına karar vermiştir.                                          
  3. Taraflar daha önce aralarında mal ortaklığı rejimini kabul etmişlerdi. Ancak … yıllık ayrılık süresinde bu rejimin kurallarını  tatbik etmeleri mümkün olmadığı için, ayrılık süresince bunun kaldırılmasını istemektedirler. 
  4. Bu nedenle, dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                  : 4721 S. K. m. 180 ve ilgili mevzuat.
HUKUKİ DELİLLER                    : Mal rejimi sözleşmesi, ayrılık kararı ve diğer deliller.
SONUÇ VE TALEP                    : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, taraflar arasındaki mal ortaklığı rejiminin kaldırılmasına, karar verilmesini, yargılama giderleri ve ücreti vekaletin karşı yana yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla billvekale arz ve talep ederim.  …/…/…

Davacı Vekili

Av.Kaan

Author: admin

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.