Ayrılık Süresinde Barışmama Nedeniyle Boşanma davası

Ayrılık Süresinde Barışmama Nedeniyle Boşanma davası dilekçesi örneği

…. AİLE  MAHKEMESİNE

DAVACI                                          :
VEKİLİ                                            :
DAVALI                                           :
KONU                                               : Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma talebi.
AÇIKLAMALAR                           :

  1. Müvekkilim davalı ile …/…/… tarihinde evlenmiştir. Bu evliliklerinden … isimli müşterek çocukları olmuştur.
  2. Müvekkilim ile eşi arasında evliliğin başından beri şiddetli geçimsizlik mevcuttur. Bu nedenle Ayrılık Davası açılmış ve …/…/… günü, 1 yıl süreyle müvekkilim ve eşinin ayrılığına karar verilmiştir. Bu konudaki … Mahkemesi kararı …/…/… günü kesinleşmiştir.
  3. Ayrılık hükmünün üzerinden 2 sene geçmiş olmasına rağmen müvekkilim ve eşi tekrar beraber olamamışlardır. Bu nedenle Boşanma Davası açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                  : 4721 S. K. m. 172 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                    : Nüfus kaydı, Mahkeme kararı, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM                     : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimin eşinden boşanmasına ve … isimli çocukların velayetinin davacı müvekkilime verilmesine, yargılama giderlerinin ve avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesine  karar verilmesini saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim.  …/…/…

Davacı Vekili

Av.Zümrüt

Author: admin

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.