Babalık davası dilekçesi örneği

Babalığın tespiti için Babalık davası dilekçe örneği (Nafaka ve Tazminat istemli)

AİLE …  MAHKEMESİNE

DAVACI                                          :
VEKİLİ                                            :
DAVALI                                           :

KONU                                               : Babalığın Hükmen Tayini Ve Tazminat istemi davası
AÇIKLAMALAR                           :

  1. Davalı taraf, müvekkilimi evlenme vaadi ile kandırarak cinsel ilişkide bulunmuştur. Bu cinsel ilişki sonucu müvekkilim hamile kalmış…/…/… tarihinde …isimli çocukları dünyaya gelmiştir.
  2. Davalı, müvekkilimin … isimli oğlunun gerçek babasıdır. Gerçekler apaçık ortada olmasına rağmen davalı taraf müvekkilimin çocuğunun babası olduğunu inkar etmektedir. Bu nedenlerle babalığın tespiti için dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                  : 4721 S. K. m. 301 ve sair hukuki mevzuat

HUKUKİ DELİLLER                    : Nüfus kayıtları, DNA Testi, tanık beyanları ve sair deliller
SONUÇ VE TALEP                    : Yukarda açıklanan nedenlerle, müvekkilimin oğlu …’nin babası olarak davalının babalığına karara verilmesini, … TL maddi ve … TL manevi tazminat ile müvekkilimin oğlu … için … TL nafakanın davalıdan alınmasına, avukatlık ücreti ve yargılama giderlerinin davalı tarafa ödetilmesine karar verilmesini saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim …./…/…

Davacı Vekili

 Av.Zeynep

Author: admin

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.