Bekarlık Soyadının kullanılmasına izin verilmesi davası

Bekarlık Soyadının Kullanılmasına İzin verilmesi davası dilekçesi örneği

… Aile MAHKEMESİNE
DAVACI                                          :
VEKİLİ                                            :
DAVALI                                           :
KONU                                               : Bekarlık Soyadını Kullanmaya izin Verilmesi talebi.
AÇIKLAMALAR                           :

  1. Müvekkilim, … ile olan evliliğinin boşanma ile son bulması üzerine, yeniden önceki soyadı olan … soyadını almıştır.
  2. Ancak müvekkilim, … ile evlenmeden önce dul olduğu için, … soyadı ilk eşinden kalmadır. Oysa müvekkilimin kızlık soyadı olan … soyadını kullanmak istemektedir.
  3. Bu nedenle, müvekkilimin kızlık soyadı olarak … soyadını  kullanabilmesi için dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                  : 4721 S. K. m. 173 ve ilgili mevzuat.
HUKUKİ DELİLLER                    : Nüfus kayıtları, boşanma ilamları ve diğer deliller.
SONUÇ VE İSTEM                    : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimin … soyadını kullanmasına izin verilmesini saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim.  …/…/…

Davacı Vekili

Av.Şakir

Author: admin

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.