Boşanma davası dilekçesi örneği

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle Boşanma davası dilekçesi örneği :

İSTANBUL (  ) AİLE MAHKEMESİ’NE
DAVACI             :

VEKİLİ               :

DAVALI             :

DAVA                : Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davasıdır.

OLAYLAR         :

1- Müvekkilem, davalı ile …./… /…..  tarihinde evlenmişlerdir. Bu evlilikten çocukları bulunmamakadır. Taraflar evliliklerinin ilk dönemlerinde huzurlu ve mutlu bir hayat sürmelerine rağmen, daha sonraki dönemlerde kişilik uyuşmazlığından ve kültür farklılıklarından kaynaklanan sorunlar nedeniyle geçimsizlik meydana gelmiştir. Bu geçimsizlik  evlilik birliğinin yeniden tesisini imkansız hale getirmiştir. 

2- Müvekkilemin, davalı ile evliliklerinden çocukları da olmadığı için velayet ile ilgili bir sorunları da bulunmamaktadır.

3- Müvekkilem, gerek kendisinin ve gerekse eşinin daha fazla yıpranmaması için  fiilen biten bu evliliği hukuken de sona erdirmek istemektedir. Zira bu evliliğin devamında  herhangi bir fayda kalmamıştır, aile birliği temelden çökmüştür.  Bu nedenle işbu boşanma davasını açma zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER                    : Nüfus kayıtları, tanık beyanları ve sair deliller.

NETİCE VE SONUÇ      : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle, Müvekkilem ile davalının BOŞANMALARINA  karar verilmesini, yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesini  arz ve talep ederim.

 
DAVACI VEKİLİ
Ad – Soyad – İmza

Av.Sinan

Author: admin

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.