Boşanma davasında Karşı dava dilekçesi

Boşanma davasına Karşılık dava dilekçesi örneği

(  ) AILE MAHKEMESİNE 

DAVALI VE  KARŞI DAVACI   :
VEKİLİ                                          :

DAVACI VE  KARŞI DAVALI    :
 

KONU                                    : Davacının Boşanma isteminin Reddi ile Karşı Davacı olarak boşanma isteminin kabulü ile boşanmaya karar verilmesi talebi.

AÇIKLAMALAR                        :  

A) DAVAYA CEVAPLARIMIZ  : 

1-) Müvekkilim eşi ‘Boşanma Davası’ açmıştır.  Müvekkilimin evlilikteki geçimsizlikte hiçbir kusuru bulunmamaktadır. Asıl kusurlu olan müvekkilimin eşidir.

2-) Karşı taraf kusurlu olması nedeniyle dava açamaz. Açılan ‘Boşanma Davasının’ reddine ve yargımla giderlerinin davcı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederiz.
 

B) KARŞI DAVA: 

1-) Müvekkilimin eşi evliliğin başından itibaren sürekli tartışmakta çıkarmaktadır. Müvekkilimin maddi durumunu beğenmemekte daha lüks bir hayat yaşamak istemekte ve bu nedene dayanan şikayetleri evliliği çekilmez hale getirmektedir.

2-) Bu nedenlere dayanarak ‘Karşılık Dava’ açıyoruz. 

HUKUKİ NEDENLER   : 4721 S. K. m. 166 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER     : Nüfus kaydı,  tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM      : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, haksız ve yasal dayanaktan yoksun davanın reddine, karşılık davamızın kabulüyle müvekkilimin eşinden boşanmasına, avukatlık ücreti ve yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine  karar  verilmesini saygıyla telep ederiz.

                       Davalı – Karşılık Davacı
                       Vekili  Av.Reyhan

Author: admin

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.