Cana kast ve Pek fena muamele nedeniyle boşanma davası dilekçesi

Hayata Kast ve Pek Fena Muamele nedeni ile Boşanma Davası Dilekçesi örneği

… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI                               :
VEKİLİ                                 :
DAVALI                               :
KONU                                   : Pek fena muamele nedeniyle boşanma ve nafaka talebi.
AÇIKLAMALAR               :

  1. Müvekkilimiz davalı ile ..  yıldır evlidir. Evlilik nüfus kayıtları ……. İli, …….İlçesi,……. Mahallesi, …….Cilt No, ……. Sayfa No ve……. Kütük Sıra No’da kayıtlıdır. Evliliklerinden …… isimli … tane  müşterek çocukları bulunmaktadır.
  2. Davalı son bir yıldır işsiz de kalmasından kaynaklanan bir bunalıma düşmüştür. Hemen her gece eve içkili olarak gelmekte, gerek eşini yani müvekkilimizi ve gerekse çocuklarını dövmektedir. Ayrıca gerek müvekkilimize ve gerekse müvekkilimizin ailesine ağza alınmayacak küfürler ve hakaretler etmektedir.
  3. Kavgalarına çoğu kez aynı apartmanda oturan komşuları da şahit olmuş, birkaç kez müvekkilimiz çocukları ile birlikte komşularına sığınmak zorunda kalmıştır. Araya girenler davalıyı çeşitli defalar uyarmışlar ancak davalı hareketlerini düzeltmemiş ve kendi kusurlu hareketleri nedeni ile bozulan evlilik birliğinin tekrar eski haline gelmesi mümkün olmamıştır.
  4. Davacının vazgeçmediği fena tavırları bu evlilikten beklenen faydanın artık sağlanamayacağını göstermektedir. Müvekkilimizin davalıdan boşanmasına karar verilmesini talep etmekteyiz.
  5. Davalının yaşam düzeni çocukları ile de ilgilenemeyeceğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle küçük çocukların velayetinin de davacıya verilmesini, davalı tarafından, davacı için aylık …….TL, her bir çocuk için de …….TL olmak üzere aylık toplam …….TL nafaka ödenmesine karar verilmesini istemekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER       : MK. 162.md. ve diğer yasal nedenler.
HUKUKİ DELİLLER        : Nüfus kayıtları, tanık beyanları ve diğer yasal deliller.
SONUÇ VE TALEP        : Yukarıda açıklanan nedenler ile tarafların boşanmalarına, müşterek çocukların  velayetlerinin davacıya verilmesine, davacı anne için ileride yoksulluk nafakasına dönüştürülmek üzere aylık …….-TL tedbir ve müşterek her bir çocuk için aylık …….-TL iştirak nafakasının davalıdan tahsiline yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz. …/…/…

Davacı Vekili

Av.Pınar

Author: admin

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.