Ceza Davası Temyiz Dilekçesi

Ceza Davası temyiz dilekçesi örneği aşağıda olup, örnekteki Yargıtay ‘a temyiz dilekçesi Asliye Ceza Mahkemesi kararının Yargıtay nezdinde temyizi için hazırlanmıştır.

Başlık Nasıl Yazılır?

Kararı veren mahkeme Sulh Ceza Mahkemesi veya Ağır Ceza Mahkemesi ise dilekçenin üst yazısının bu mahkemelere göre değiştirilmesi ve her başlıkta Yargıtay ilgili Ceza Dairesine gönderilmek üzere (veya sunulmak) üzere ibaresinin yazılması gereklidir.

Ceza davalarında temyiz dilekçesi hazırlarken hangi Yargıtay ceza dairesine gönderileceğini bilmeye gerek yoktur. Bu hususu Yargıtay, kendiliğinden (suç tiplerine göre) tespit ederek, ilgili ceza dairesine göndermektedir.

 

YARGITAY İLGİLİ CEZA DAİRESİNE
GÖNDERİLMEK ÜZERE

Dosya no : …/… Esas ., …/…Karar

TEMYİZ EDEN (SANIK) : .

VEKİLİ : Av…

ŞİKAYETÇİ : .

VEKİLİ : Av…

SUÇ : …

KARARIN TEBLİĞ TARİHİ : ../../….

KONU : Usul ve Yasaya Aykırı … Asliye Ceza Mahkemesinin ……/…E., …/… K sayılı ve ……… günlü mahkeme kararının temyiz incelemesi sonucunda Bozulması talebidir.

TEMYİZ NEDENLERİ :
1- ………… Asliye Ceza Mahkemesinin …/…E., …/… K sayılı ve …. günlü kararı usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir. Şöyle ki; Müvekkilim savunmasında, … hususları mahkemeye bildirmiş ve … delillerin toplanmasını istemiş olmasına rağmen, istemi sayın mahkemece nazar-ı dikkate alınmamıştır.

2- Sayın mahkeme cezaya hükmederken yasanın öngördüğü asgari sınırdan takdir etmiş olmasına rağmen ne paraya çevirmiş ne de tecil etmiş, HAGB uygulamamış ve sanık lehine olan hiçbir hükmü tatbik etmemiş olması temyiz sebebidir.

3- ….. (Diğer temyiz sebepleri)

4- Bu itibarla söz konusu hüküm usul ve yasalara aykırı olduğundan temyizen bozulmasını talebinde bulunma zorunluluğu doğmuştur.

SONUÇ ve İSTEK : Yukarıda açıklanan ve dosyanın incelenmesinden elde edilecek sebeplerle, eksik inceleme ile oluşturulan …Asliye Ceza Mahkemesi kararının bozulmasına karar verilmesini saygılarımla talep ederim.

../../20..
Temyiz Eden Sanık Vekili
Avukat ……

Yukarıdaki asliye ceza mahkemesi temyiz dilekçesi örneği metninde olaya göre temyiz nedenleri boş bırakılmış olup, bu gerekçelerin nasıl yazılacağı hakkında bir bilginiz yoksa profesyonel ceza temyiz dilekçesi hazırlamak için avukatlara başvuru yapılması gereklidir.

 

Author: admin

1 thought on “Ceza Davası Temyiz Dilekçesi

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.