Çocuk ile kişisel ilişki kurulması davası dilekçesi

Çocukla Kişisel ilişki kurulması istemli dilekçe örneği :
AFYON AİLE MAHKEMESİNE
DAVACI :
VEKİLİ :
DAVALI :
KONU : Çocukla Kişisel ilişki kurulması talebi.
AÇIKLAMALAR :
1-) Müvekkilim davacı ile davalı …/…/… tarihinde evlenmiştir. Bu evliliklerinden … isimli çocukları olmuş, ancak taraflar …/…/… tarihinde boşanmışlardır.
2-) Boşanma esnasında müşterek çocuğun velayeti müvekkilime verilmişken daha sonra davalı, … Aile Mahkemesinin …/…/… tarihli …/… E., …/… K. sayılı kararıyla müvekkilim üzerinde olan velayet hakkını kaldırtarak kendi üzerine almıştır. Ancak bu velayetin kaldırılması sırasında mahkeme müvekkilim ile çocuk arasında kişisel ilişki tesisine dair karar vermemiştir.
3-) Bu nedenlerle müvekkilim ile çocuğu arasında şahsi ilişki kurulması için dava açılması zorunluluğu doğmuştur.

YASAL NEDENLER : 4721 sayılı medeni kanun madde 182 ve ilgili yasal mevzuat.
YASAL DELİLLER : Boşanma ilamı, velayetin kaldırılmasına dair ilam, tanık beyanları ve diğer hukuksal deliller.
SONUÇ VE TALEP : Yukarıda açıkladığımız nedenler ile, müvekkilim ile küçük çocuğu arasında kişisel ilişki kurulmasına, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili

Av. Ferda

Author: admin

1 thought on “Çocuk ile kişisel ilişki kurulması davası dilekçesi

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.