Çocukla kişisel ilişkinin kaldırılması davası

Çocukla Kişisel ilişkinin kaldırılması istemli dava dilekçesi örneği :

ELAZIĞ AİLE MAHKEMESİNE
DAVACI :
VEKİLİ :
DAVALI :
KONU : Çocukla Kişisel ilişki Hakkının Kaldırılması talebi.
AÇIKLAMALAR :
1-) Müvekkilim davacı ile davalı …/…/… tarihinde evlenmiştir. Bu evliliklerinden … isimli müşterek çocukları olmuştur. Müvekkilim ve davalı …/…/… tarihinde boşanmış, mahkemece çocuğun velayet hakkı müvekkilime verilmiştir.
2-) Fakat davalı mahkemece kendine verilen kişisel ilişki hakkını kullanma esnasında çocukla çok kötü diyaloglar kurmakta, sürekli davacı müvekkilimi kötülemekte, çocuğun okulu ve eğitimleri konusunda yanlış yönlendirmelerde bulunmaktadır. Bunları her görüşmeden döndükten sonraki tavır ve davranışlarındaki bozukluklar nedeniyle müvekkilim anlamakta ve sürekli telafi etmeye çalışmaktadır.
3-) Bu nedenle davalının çocukla kişisel ilişki hakkının kaldırılması için dava açılması çocuğun psikolojisini korumak için zorunlu hale gelmiştir.
YASAL NEDENLER : 4721 SK. md. 182, 183 ve ilgili hukuki mevzuat.
YASAL DELİLLER : Nüfus kaydı, tanık beyanları, boşanma ilamı ve diğer yasal deliller.
SONUÇ VE TALEP : Yukarıda açıkladığımız nedenler ile davalının küçük çocuk ile şahsi ilişki hakkının kaldırılmasına, yargılama giderlerinin ve avukatlık ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili

Av. Mithat

Author: admin

1 thought on “Çocukla kişisel ilişkinin kaldırılması davası

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.