Davadan feragat dilekçesi örneği

Davadan Feragat etme dilekçesi örneği
… MAHKEMESİNE
DAVACI :
VEKİLİ :
DAVALI :
KONU : Davadan Feragat talebi.

AÇIKLAMA :
Müvekkilim …/…/… tarihinde vefat eden miras bırakanın terekesine karşı açmış olduğu ‘Tenkis Davası’ndan kendi özgür iradesi ile feragat etmiş olup, bu nedenle taleplerimizden ve davadan vazgeçmekteyiz

YASAL NEDENLER : 1086 S. K. m. 91 ve ilgili hukuki mevzuat.
SONUÇ VE TALEP : Yukarda açıkladığımız nedenlerle davacı müvekkilimin davadan feragat istemi yönünde karar verilmesini saygıyla vekaleten talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili

Av. Cenk

Author: admin

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.