Hukuk Davası Temyiz Dilekçesi

Hukuk davası Temyiz Dilekçesi örneği aşağıda olup, örnek olarak hazırlanan Yargıtay temyiz dilekçesi Asliye Hukuk Mahkemesi kararının Yargıtay’da bozulması için verilmiştir.

Temyiz dilekçesi Nereye hitaben ve Nasıl Yazılır?

Kararı veren mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi, İcra Hukuk Mahkemesi, Asliye Ticaret Mahkemesi, Aile Mahkemesi veya Tüketici Mahkemesi ise dilekçenin üst kısmının bu mahkemelere göre değiştirilmesi ve başlıkta Yargıtay ilgili Hukuk Dairesine gönderilmek üzere (veya sunulmak) üzere ibaresinin yazılması gereklidir.

Hukuk davalarında temyiz dilekçesi hazırlarken hangi Yargıtay Hukuk dairesine gönderileceğini bilmeye gerek yoktur. İncelemeyi hangi dairenin yapacağını Yargıtay, kendiliğinden (dava türlerine göre) tespit ederek, ilgili hukuk dairesine göndermektedir.

 

YARGITAY …. HUKUK DAİRESİNE
Sunulmak üzere

İstanbul … MAHKEMESİNE

DOSYA NO : …… Esas,  …… Karar
TEMYİZ EDEN (Davalı/Davacı):

VEKİLİ : Av.

KARŞI TARAF (Davacı/Davalı) :

VEKİLİ: Av.

KONU : …Asliye Hukuk Mahkemesinin 20../…. E. ve 20../…. K. sayılı, ../../…. tarihli kararının temyiz incelemesi sonucunda bozulması istemidir.

TEMYİZ SEBEPLERİ :

1- Deliller ve şahitlerle haklılığımız ispatlanmaya çalışılsa da sayın mahkemece gerekli araştırma yapılmadan bu taleplerimiz reddedilmiştir.

2- Dava konusu olayda karşı yan tarafından ileri sürülen asılsız iddia ve savunmalar ile müvekkilin açık bir şekilde haklı olduğu toplanan delillerden de anlaşılacağı üzere yerel mahkemenin usul ve yasaya aykırı olan bu kararının bozulması gerekmektedir.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda açıklanan nedenlerle sayın mahkemenin verdiği usul ve kanuna uygun olmayan kararının temyizen bozulmasına karar verilmesini saygılarımla talep ederim. ../../….

Temyiz Eden Davacı/Davalı Vekili
Avukat …

Yukarıdaki asliye hukuk mahkemesi temyiz dilekçesi örneği metninde olaya göre temyiz nedenleri boş bırakılmış olup, bu gerekçelerin nasıl yazılacağı hakkında bir bilginiz yoksa profesyonel hukuk temyiz dilekçesi hazırlamak için avukat yardımı alınması gereklidir.

Author: admin

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.