Yeniden evlenmek için engel bekleme süresinin kısaltılması davası

Bekleme Süresinin Kısaltılması dilekçesi – İddet Müddetinin kaldırılması davası dilekçesi örneği 

…..  MAHKEMESİNE
DAVACI                                          :
VEKİLİ                                             :
DAVALI                                           :
KONU                                              : Bekleme Süresinin Kısaltılması talebi.
AÇIKLAMALAR                                 :

  1. Müvekkilim  …/…/… tarihinde kocası …’dan boşanmıştır. Müvekkilim …/…/… tarihinde … ile nişanlanmış ve en yakın zamanda bu kişi ile evlenmek istemektedir.
  2. Müvekkilim hamile değildir ve bunu tıbbi olarak ispat edeceğiz. Bu nedenle iddet süresinin kaldırılması için dava açmak zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

HUKUKİ NEDENLER                  : 4721 S. K. m. 132 ve ilgili mevzuat.
HUKUKİ DELİLLER                    : Boşanma kayıtları, davacı kadının hamile olmadığına dair doktor raporu ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEK                   : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, yeniden evlenebilmesi için müvekkilimin bekleme süresinin kısaltılmasına  karar verilmesini saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim.  …/…/…

Davacı Vekili

Av.Cahide

Author: admin

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.