İflas davası dilekçesi

Borçlunun İflasına Karar Verilmesi Dilekçesi örneği

…  MAHKEMESİNE

 
DAVACI                                          :
VEKİLİ                                            :
DAVALI                                           :
KONU                                               : Borçlunun İflasına Karar Verilmesi  isteği.
AÇIKLAMALAR                           :

  1. Müvekkilim davalı ile …/…/… tarihinde çimento alımı için sözleşme yapmışlardır. Davalı …TL. borcu için bono düzenlemiştir. Bononun vadesi …/…/… tarihidir.
  2. Davalı müvekkilime ve diğer alacaklılara borcunu ödememek amacıyla işyerinde bulunan makineleri kaçırma girişiminde bulunmaktadır. Bu nedenle dava açmamız zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                  : 2004 S. K. m. 177 ve ilgili mevzuat.
HUKUKİ DELİLLER                    : İcra Takip dosyası, borç senedi, idari araştırma, tanık beyanları ve diğer deliller.
SONUÇ VE TALEP                     : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, talebimizin kabulü ile müvekkilimin alacağının karşılıksız kalmaması için, borçlunun iflasına karar verilmesini, yargılama masrafları ve avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesini saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim.  …/…/…

Davacı Vekili

Av.Gülay

Author: admin

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.