Maddi Manevi Tazminat talepli boşanma davası

Maddi ve Manevi Tazminat  istemli Boşanma Davası Dilekçesi örneği :
ADANA AİLE MAHKEMESİNE
DAVACI                                          :
VEKİLİ                                            :
DAVALI                                          :
KONU                                               : Şiddetli Geçimsizlik sebebi ile Boşanma; … TL Maddi ve … TL Manevi Olmak Üzere Toplam … TL. Tazminat istemi.
AÇIKLAMALAR                           :
1-) Müvekkilim  ile davalı ile … tarihinden beri evlidir. Davalının ilk evliliğinden olan iki çocuğu vardır, müşterek çocuk yoktur.
2-) Evliliğin ilk günlerinden beri evlilik içinde sorunlar baş göstermiştir. Davalı sürekli davacıya hakaretlerde bulunmakta sinkaflı küfürler etmektedir. Davacı müvekkilim de kendisini savunmaya çalıştığında, müvekkilime saldırmakta ve tekme tokat dövmekte, darp etmektedir.
3-) Davacı müvekkilim ilkokul mezunu olmasına rağmen aydın bir şahsiyete sahiptir. Davalı taraf müvekkilimi zorla … tarikatına da girmeye zorlamaktadır. Müvekkilim karşı çıkınca yine şiddet yoluna başvurmaktadır.
4-) Davacı müvekkilime şiddete başvurulması sonucu … Hastanesi’ne ait darp raporları bulunmaktadır.
YASAL NEDENLER                  : 4721 S. K. m. 174 ve ilgili mevzuat.
YASAL DELİLLER                    : Nüfus kaydı, doktor raporları, şahit beyanları ve diğer deliller.
SONUÇ VE TALEP                  : Yukarıda açıkladığımız nedenler çerçevesinde, davacı ile davalının boşanmasına, … TL maddi … TL manevi olmak üzere toplam … TL tazminata hükmedilmesini, yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla talep ederim.  …/…/…

Davacı Vekili

Av. Sinan

Author: admin

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.