Müdahale (Katılma) Talebi dilekçesi örneği

Müdahale talebi – Katılma talebi

İZMİR 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ ‘NE

Dosya No          :

Konu                  : Kamu Davasına Katılma talebi
Suç                     : Kasten adam öldürmek
Açıklamalar        : Mahkemenizde açılmış bulunan kamu davasına, müvekkilimin dava konusu suçtan zarar görmesi nedeniyle katılmayı talep etmekteyiz. İşbu müdahale talebimizin kabulü ile müvekkile ait şahsi hakların saklı tutulmasına karar verilmesini saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim.

                                                                                                         Müdahil …….  ……   Vekili
                                                                                                         Av.Resul

Author: admin

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.