Cana kast ve Pek fena muamele nedeniyle boşanma davası dilekçesi

Hayata Kast ve Pek Fena Muamele nedeni ile Boşanma Davası Dilekçesi örneği … AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DAVACI                               : VEKİLİ                                 : DAVALI                               : KONU                                   : Pek fena muamele nedeniyle boşanma ve nafaka talebi. AÇIKLAMALAR               : Müvekkilimiz davalı ile ..  yıldır evlidir. Evlilik nüfus kayıtları ……. İli, …….İlçesi,……….

Yeniden evlenmek için engel bekleme süresinin kısaltılması davası

Bekleme Süresinin Kısaltılması dilekçesi – İddet Müddetinin kaldırılması davası dilekçesi örneği  …..  MAHKEMESİNE DAVACI                                          : VEKİLİ                                             : DAVALI                                           : KONU                                              : Bekleme Süresinin Kısaltılması talebi. AÇIKLAMALAR                                 : Müvekkilim  …/…/… tarihinde kocası …’dan boşanmıştır. Müvekkilim …/…/… tarihinde … ile nişanlanmış ve en yakın zamanda bu…

Bekarlık Soyadının kullanılmasına izin verilmesi davası

Bekarlık Soyadının Kullanılmasına İzin verilmesi davası dilekçesi örneği … Aile MAHKEMESİNE DAVACI                                          : VEKİLİ                                            : DAVALI                                           : KONU                                               : Bekarlık Soyadını Kullanmaya izin Verilmesi talebi. AÇIKLAMALAR                           : Müvekkilim, … ile olan evliliğinin boşanma ile son bulması üzerine, yeniden önceki soyadı olan … soyadını almıştır. Ancak müvekkilim,…

Babalık davası dilekçesi örneği

Babalığın tespiti için Babalık davası dilekçe örneği (Nafaka ve Tazminat istemli) AİLE …  MAHKEMESİNE DAVACI                                          : VEKİLİ                                            : DAVALI                                           : KONU                                               : Babalığın Hükmen Tayini Ve Tazminat istemi davası AÇIKLAMALAR                           : Davalı taraf, müvekkilimi evlenme vaadi ile kandırarak cinsel ilişkide bulunmuştur. Bu cinsel ilişki sonucu müvekkilim hamile kalmış…/…/… tarihinde…

Ayrılık Süresinde Barışmama Nedeniyle Boşanma davası

Ayrılık Süresinde Barışmama Nedeniyle Boşanma davası dilekçesi örneği …. AİLE  MAHKEMESİNE DAVACI                                          : VEKİLİ                                            : DAVALI                                           : KONU                                               : Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma talebi. AÇIKLAMALAR                           : Müvekkilim davalı ile …/…/… tarihinde evlenmiştir. Bu evliliklerinden … isimli müşterek çocukları olmuştur. Müvekkilim ile eşi arasında evliliğin başından…

Ayrılık nedeni ile mal rejiminin kaldırılması davası dilekçesi

Ayrılık Nedeniyle Mal Rejiminin Kaldırılması Davası Dilekçesi örneği  … AİLE MAHKEMESİNE DAVACI                                          : VEKİLİ                                            : DAVALI                                           : KONU                                               : Mal Rejiminin Kaldırılması talebi. AÇIKLAMALAR                           : Müvekkilim ile davalı …/…/… tarihinden beri evlidir. Aralarında görülmekte olan boşanma davası neticesinde … Aile mahkemesi, tarafların … yıl süre ile ayrı…

Ayrılık Kararı verilmesi dilekçesi örneği

Ayrılık Kararı verilmesi talepli dava dilekçesi örneği … AILE MAHKEMESI’NE DAVACI                                          : VEKİLİ                                            : DAVALI                                           : KONU                                               : Ayrılık Kararı Verilmesi talebi. AÇIKLAMALAR                           : 1-) Müvekkilem, davalı ile …/…/… tarihinde evlenmiştir. Bu evliliklerinden … isimli müşterek çocukları bulunmaktadır. 2-) Davalı iflas etmiş ve bu ekonomik sıkıntılar…

Alkol Bağımlılığı Nedeniyle Kısıtlama davası dilekçesi

Alkol Bağımlılığı Nedeni ile Kısıtlama talebi örneği : …….  MAHKEMESİNE   DAVACI                                          : VEKİLİ                                            : DAVALI                                           : KONU                                               : Alkol Bağımlılığı Nedeniyle Hacir Kararı verilmesi davası. AÇIKLAMALAR                           : 1-)  Müvekkilim ile davalı …………….., … yıldan beri evlidir. 2-) Davalı uzun zamandan beri her gün  alkol kullandığı…

Aile içi şiddet nedeniyle tedbir talebi dilekçesi

Aile içi Şiddet Nedeni ile Tedbir istemi dilekçesi örneği : (  )  AİLE  MAHKEMESİNE   DAVACI                                          : VEKİLİ                                            : DAVALI                                           : KONU                                               : Şiddet nedeni ile Ailenin korunması hakkında tedbir alınması talebi. AÇIKLAMALAR                           : 1-) Müvekkilim davalı ile …/…/… tarihinde evlenmiştir.  Evlikleri maddi sıkıntılar öncesinde…

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası dilekçesi

Akıl hastalığı nedeni ile boşanma davası dilekçesi örneği : (  ) AILE  MAHKEMESINE DAVACI                                           : VEKİLİ                                             : DAVALI                                            :   KONU                                               : Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma davası.   AÇIKLAMALAR                             :   1-) Müvekkilim davalı eşi  ile …/…/… tarihinde evlenmiştir. Bu evliliklerinden … ve … isimli…