Boşanma davasında Karşı dava dilekçesi

Boşanma davasına Karşılık dava dilekçesi örneği (  ) AILE MAHKEMESİNE  DAVALI VE  KARŞI DAVACI   : VEKİLİ                                          : DAVACI VE  KARŞI DAVALI    :   KONU                                    : Davacının Boşanma isteminin Reddi ile Karşı Davacı olarak boşanma isteminin kabulü ile boşanmaya karar verilmesi talebi. AÇIKLAMALAR                        :   A) DAVAYA…

Zina nedeniyle boşanma davası dilekçesi örneği

Zina nedeni ile boşanma davası dilekçesi ( ) AİLE  MAHKEMESİNE DAVACI                   : VEKİLİ                     : DAVALI                   :  KONU                      : Zina Nedeniyle Boşanma davasıdır.  AÇIKLAMALAR    : 1-) Müvekkilim davalı ile …/…/… tarihinde evlenmiştir.  Bu evliliklerinden … isimli çocukları olmuştur. 2-) Müvekkilim … A.Ş.’de mühendis olarak çalışmaktadır. Müvekkilim…

Anlaşmalı Boşanma Protokolü örneği

Anlaşmalı Boşanma Sözleşmesi örneği :  Anlaşmalı Boşanma Protokolü Taraflar ……. ile ……. aralarında karşılıklı olarak anlaşarak BOŞANMAYA karar vermiş olup, işbu protokol tanzim edilmiştir. Bu protokol gereğince ; 1-    ……. ile ……. karşılıklı olarak boşanmayı kabul ederler, 2-   Davacı davalıda bulunan her türlü şahsi eşyası ile…

Boşanma davası dilekçesi örneği

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle Boşanma davası dilekçesi örneği : İSTANBUL (  ) AİLE MAHKEMESİ’NE DAVACI             : VEKİLİ               : DAVALI             : DAVA                : Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davasıdır. OLAYLAR         : 1- Müvekkilem, davalı ile …./… /…..  tarihinde evlenmişlerdir. Bu evlilikten çocukları bulunmamakadır. Taraflar evliliklerinin ilk dönemlerinde huzurlu…