Sabıka Kaydının silinmesi dilekçesi örneği

Sabıka kaydının Adli Sicil kayıtlarından silinmesi dilekçesi örneği:

İSTANBUL ( )’Cİ İCRA CEZA MAHKEMESİ’ NE

 
Sabıka Kaydının

Silinmesini İsteyen    : Ad Soyad

Adresi                        : ….

Suç ve Ceza              : Mal Beyanında Bulunmamak

İnfaza Veriliş Tarihi  : 20.12.1996

Konusu                      : Ankara 8.İcra Ceza Hakimliği’ nin 1996/15.E. 1996/18.K. sayılı
                                   kararı ile verilen mahkumiyetimin, Adli Sicilden silinmesi talebidir.

Açıklama                 :1-Yukarıda Mahkemesi ve numarasını belirttiğim karar ile 8 gün hafif hapis cezasına mahkum olmuştum.

                                2- Bu cezamı İstanbul Bayrampaşa cezaevinde yatarak tamamladım ve cezam dolduktan sonra tahliye edildim. Mahkumiyetimin üzerinden yaklaşık 10 yıl geçmiştir. Bu sabıka kaydı nedeniyle iş bulmakta zorluk çekiyorum. Diğer taraftan 647 sayılı Kanundaki şartlar da gerçekleşmiştir.
 

Hukuki Sebepler       :  647. S.K 7 m.’si ve ilgili mevzuat
 

Sübut Sebepleri         : Mahkumiyet dosyası , İnfaz Kağıdı, ve Kanuni Deliller
 

Sonuç ve İstem        : Yukarıda açıklanan nedenlerle, Adli Sicildeki hükümlülük kaydımın silinmesine karar verilmesini saygılarımla dilerim.   /   / 2008.

                                                                           Hükümlülük Kaydının      

                                                                               Silinmesini İsteyen

                                                                                Ad soyad

E K  : Adli sicil kaydı fotokopisi

Author: admin

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.