Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası dilekçesi

Akıl hastalığı nedeni ile boşanma davası dilekçesi örneği : (  ) AILE  MAHKEMESINE DAVACI                                           : VEKİLİ                                             : DAVALI                                            :   KONU                                               : Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma davası.   AÇIKLAMALAR                             :   1-) Müvekkilim davalı eşi  ile …/…/… tarihinde evlenmiştir. Bu evliliklerinden … ve … isimli…