Davaların birleştirilmesi dilekçesi

Davaların birleştirilmesi istemi dilekçesi örneği : … MAHKEMESİNE DAVALI : VEKİLİ : DAVACI : VEKİLİ : KONU : Mahkemenizde görülmekte bulunan …/… sayılı dava dosyası ile, …/… sayılı dava dosyalarının birleştirilerek görülmesi talebi. AÇIKLAMALAR : 1-) Müvekkilim adına mahkemenizin …/… sayılı dosyası ile dava konusu…