Ilamsız takipte Borca itiraz dilekçesi

İlamsız takiplerde Borca İtiraz Dilekçesi Örneği …İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE İcra Dosya No                            : …/… İTİRAZ EDEN(BORÇLU)                    : ADI SOYADI                                   : VEKİLİ                                            : ALACAKLI                                      : VEKİLİ                                            : ALACAK TUTARI                            :  …YTL KONU                                            : Müvekkilime …/…/… tarihinde tebliğ edilen ilamsız   takibe ilişkin ödeme emrine yasal…

Gecikmiş itiraz dilekçesi örneği

Borca Gecikmiş İtiraz Davası Dilekçe örneği ICRA (HUKUK) MAHKEMESİNE DAVACI                                         : VEKİLİ                                            : DAVALI                                         : KONU                                            : Gecikmiş itirazlarımız. ICRA DOSYA NO                         : AÇIKLAMALAR                            : Müvekkilim, … takip konusu dosyadan gönderilen ödeme emrini …/…/… tarihinde tebellüğ etmiştir. Ancak, müvekkilim …, itirazın son günü olan …/…/… tarihine…

Borca itiraz dilekçesi örneği

Icra takibine ve Borca itiraz dilekçesi örneği Önemli not: Haksız ve nedensiz yere borca itiraz etmek asıl alacak üzerinden %40 oranına kadar tazminat ödemenize neden olabilir. Tarafınıza tebliğ olan ödeme emrinde bu husus yazılıdır. İlamsız Takipte borca/faize itiraz dilekçesi örneği: İSTANBUL 1. iCRA MÜDÜRLÜĞÜ ‘NE Dosya…