Maddi Manevi Tazminat talepli boşanma davası

Maddi ve Manevi Tazminat  istemli Boşanma Davası Dilekçesi örneği : ADANA AİLE MAHKEMESİNE DAVACI                                          : VEKİLİ                                            : DAVALI                                          : KONU                                               : Şiddetli Geçimsizlik sebebi ile Boşanma; … TL Maddi ve … TL Manevi Olmak Üzere Toplam … TL. Tazminat istemi. AÇIKLAMALAR                           : 1-) Müvekkilim  ile davalı…

Terk nedeni ile boşanma davası dilekçesi

Terk sebebiyle boşanma davası dilekçesi örneği: İZMİR  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE   DAVACI                                : VEKİLİ                                  : DAVALI                                : KONU                                               : Terk nedeni ile boşanma talebidir. AÇIKLAMALAR                  : 1- Müvekkilimiz davalı taraf ile … yıldan bu yana evlidir. Nüfus kayıtları, …İli, …İlçesi, … Mahallesi, Cilt No; ……., Aile…

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası dilekçesi

Akıl hastalığı nedeni ile boşanma davası dilekçesi örneği : (  ) AILE  MAHKEMESINE DAVACI                                           : VEKİLİ                                             : DAVALI                                            :   KONU                                               : Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma davası.   AÇIKLAMALAR                             :   1-) Müvekkilim davalı eşi  ile …/…/… tarihinde evlenmiştir. Bu evliliklerinden … ve … isimli…

Boşanma davasında Karşı dava dilekçesi

Boşanma davasına Karşılık dava dilekçesi örneği (  ) AILE MAHKEMESİNE  DAVALI VE  KARŞI DAVACI   : VEKİLİ                                          : DAVACI VE  KARŞI DAVALI    :   KONU                                    : Davacının Boşanma isteminin Reddi ile Karşı Davacı olarak boşanma isteminin kabulü ile boşanmaya karar verilmesi talebi. AÇIKLAMALAR                        :   A) DAVAYA…

Boşanma davası dilekçesi örneği

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle Boşanma davası dilekçesi örneği : İSTANBUL (  ) AİLE MAHKEMESİ’NE DAVACI             : VEKİLİ               : DAVALI             : DAVA                : Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davasıdır. OLAYLAR         : 1- Müvekkilem, davalı ile …./… /…..  tarihinde evlenmişlerdir. Bu evlilikten çocukları bulunmamakadır. Taraflar evliliklerinin ilk dönemlerinde huzurlu…