Gecikmiş itiraz dilekçesi örneği

Borca Gecikmiş İtiraz Davası Dilekçe örneği ICRA (HUKUK) MAHKEMESİNE DAVACI                                         : VEKİLİ                                            : DAVALI                                         : KONU                                            : Gecikmiş itirazlarımız. ICRA DOSYA NO                         : AÇIKLAMALAR                            : Müvekkilim, … takip konusu dosyadan gönderilen ödeme emrini …/…/… tarihinde tebellüğ etmiştir. Ancak, müvekkilim …, itirazın son günü olan …/…/… tarihine…