Alkol Bağımlılığı Nedeniyle Kısıtlama davası dilekçesi

Alkol Bağımlılığı Nedeni ile Kısıtlama talebi örneği : …….  MAHKEMESİNE   DAVACI                                          : VEKİLİ                                            : DAVALI                                           : KONU                                               : Alkol Bağımlılığı Nedeniyle Hacir Kararı verilmesi davası. AÇIKLAMALAR                           : 1-)  Müvekkilim ile davalı …………….., … yıldan beri evlidir. 2-) Davalı uzun zamandan beri her gün  alkol kullandığı…