Borçtan Kurtulma davası dilekçesi örneği

Borçtan Kutulma Davası Dilekçe örneği …… MAHKEMESİ’NE DAVACI                               : VEKİLİ                                 : DAVALI                               : KONU                                   : Borçtan Kurtulma Davası. AÇIKLAMALAR                       : Davacı müvekkilim aleyhine Davalı tarafından … İcra Müdürlüğünün …/… E. Sayılı dosyası ile ilamsız icra takibi yapılmıştır. Takibin dayanağı …/…/… tarihli senettir. Müvekkilim tarafından takip…