Ilamsız takipte Borca itiraz dilekçesi

İlamsız takiplerde Borca İtiraz Dilekçesi Örneği …İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE İcra Dosya No                            : …/… İTİRAZ EDEN(BORÇLU)                    : ADI SOYADI                                   : VEKİLİ                                            : ALACAKLI                                      : VEKİLİ                                            : ALACAK TUTARI                            :  …YTL KONU                                            : Müvekkilime …/…/… tarihinde tebliğ edilen ilamsız   takibe ilişkin ödeme emrine yasal…