Çocukla kişisel ilişkinin kaldırılması davası

Çocukla Kişisel ilişkinin kaldırılması istemli dava dilekçesi örneği : ELAZIĞ AİLE MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : Çocukla Kişisel ilişki Hakkının Kaldırılması talebi. AÇIKLAMALAR : 1-) Müvekkilim davacı ile davalı …/…/… tarihinde evlenmiştir. Bu evliliklerinden … isimli müşterek çocukları olmuştur. Müvekkilim ve…

Ayrılık nedeni ile mal rejiminin kaldırılması davası dilekçesi

Ayrılık Nedeniyle Mal Rejiminin Kaldırılması Davası Dilekçesi örneği  … AİLE MAHKEMESİNE DAVACI                                          : VEKİLİ                                            : DAVALI                                           : KONU                                               : Mal Rejiminin Kaldırılması talebi. AÇIKLAMALAR                           : Müvekkilim ile davalı …/…/… tarihinden beri evlidir. Aralarında görülmekte olan boşanma davası neticesinde … Aile mahkemesi, tarafların … yıl süre ile ayrı…