Boşanma davasında Karşı dava dilekçesi

Boşanma davasına Karşılık dava dilekçesi örneği (  ) AILE MAHKEMESİNE  DAVALI VE  KARŞI DAVACI   : VEKİLİ                                          : DAVACI VE  KARŞI DAVALI    :   KONU                                    : Davacının Boşanma isteminin Reddi ile Karşı Davacı olarak boşanma isteminin kabulü ile boşanmaya karar verilmesi talebi. AÇIKLAMALAR                        :   A) DAVAYA…