İflas davası dilekçesi

Borçlunun İflasına Karar Verilmesi Dilekçesi örneği …  MAHKEMESİNE   DAVACI                                          : VEKİLİ                                            : DAVALI                                           : KONU                                               : Borçlunun İflasına Karar Verilmesi  isteği. AÇIKLAMALAR                           : Müvekkilim davalı ile …/…/… tarihinde çimento alımı için sözleşme yapmışlardır. Davalı …TL. borcu için bono düzenlemiştir. Bononun vadesi …/…/… tarihidir. Davalı…