Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası dilekçesi

Akıl hastalığı nedeni ile boşanma davası dilekçesi örneği : (  ) AILE  MAHKEMESINE DAVACI                                           : VEKİLİ                                             : DAVALI                                            :   KONU                                               : Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma davası.   AÇIKLAMALAR                             :   1-) Müvekkilim davalı eşi  ile …/…/… tarihinde evlenmiştir. Bu evliliklerinden … ve … isimli…

Zina nedeniyle boşanma davası dilekçesi örneği

Zina nedeni ile boşanma davası dilekçesi ( ) AİLE  MAHKEMESİNE DAVACI                   : VEKİLİ                     : DAVALI                   :  KONU                      : Zina Nedeniyle Boşanma davasıdır.  AÇIKLAMALAR    : 1-) Müvekkilim davalı ile …/…/… tarihinde evlenmiştir.  Bu evliliklerinden … isimli çocukları olmuştur. 2-) Müvekkilim … A.Ş.’de mühendis olarak çalışmaktadır. Müvekkilim…