Maddi Manevi Tazminat talepli boşanma davası

Maddi ve Manevi Tazminat  istemli Boşanma Davası Dilekçesi örneği : ADANA AİLE MAHKEMESİNE DAVACI                                          : VEKİLİ                                            : DAVALI                                          : KONU                                               : Şiddetli Geçimsizlik sebebi ile Boşanma; … TL Maddi ve … TL Manevi Olmak Üzere Toplam … TL. Tazminat istemi. AÇIKLAMALAR                           : 1-) Müvekkilim  ile davalı…

Aile içi şiddet nedeniyle tedbir talebi dilekçesi

Aile içi Şiddet Nedeni ile Tedbir istemi dilekçesi örneği : (  )  AİLE  MAHKEMESİNE   DAVACI                                          : VEKİLİ                                            : DAVALI                                           : KONU                                               : Şiddet nedeni ile Ailenin korunması hakkında tedbir alınması talebi. AÇIKLAMALAR                           : 1-) Müvekkilim davalı ile …/…/… tarihinde evlenmiştir.  Evlikleri maddi sıkıntılar öncesinde…