Tüketici Sorunları Hakem Heyetine şikayet dilekçesi

Abonelik sözleşmesi nedeniyle Tüketici Sorunları Hakem Heyetine Şikayet Dilekçesi örneği : … KAYMAKAMLIĞI TÜKETİCİ SORUNLARI İLÇE HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA ŞİKAYET EDEN                                 : VEKİLİ                                              : ŞİKAYET EDİLEN                                : KONU                                               : Abonelik Sözleşmesinin feshi talebi AÇIKLAMALAR                                  : 1-) Müvekkilim, …/…/… tarihinde … firması ile televizyon yayını hakkında…