Tahliye Taahhütnamesi örneği

Tahliye taahhüdü örneği: Tahliye Taahhütnamesi  Kiraya veren …………………………………… ile imzalanan ………………..  başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile ………………… ………………….. ……………………… ……………. adresindeki  işyerinde /evde  halen kiracı olarak bulunmaktayız. Kira sözleşmesine göre işyeri/konut olarak kullandığımız mecuru hiçbir baskı ve tesir altında kalmadan serbest irademiz ve muvafakatimiz ile …/…/…..  tarihinde tahliye…