Tahliye Taahhütnamesi örneği

Tahliye taahhüdü örneği:

Tahliye Taahhütnamesi 

Kiraya veren …………………………………… ile imzalanan ………………..  başlangıç tarihli kira sözleşmesi

ile ………………… ………………….. ……………………… ……………. adresindeki  işyerinde /evde  halen kiracı

olarak bulunmaktayız. Kira sözleşmesine göre işyeri/konut olarak kullandığımız mecuru hiçbir baskı ve

tesir altında kalmadan serbest irademiz ve muvafakatimiz ile …/…/…..  tarihinde tahliye edip,

mülk sahiplerine boş, temiz ve sağlam olarak teslim edeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

                                                                                               Kiracı – İmza  – Tarih.

Author: admin

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.