Terk nedeni ile boşanma davası dilekçesi

Terk sebebiyle boşanma davası dilekçesi örneği:

İZMİR  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

 
DAVACI                                :
VEKİLİ                                  :
DAVALI                                :
KONU                                               : Terk nedeni ile boşanma talebidir.
AÇIKLAMALAR                  :
1- Müvekkilimiz davalı taraf ile … yıldan bu yana evlidir. Nüfus kayıtları, …İli, …İlçesi, … Mahallesi, Cilt No; ……., Aile No;……., Sıra No; ……. dadır.  Evliliklerinden …ve … isimli …. tane çocukları bulunmaktadır.
2- Müvekkilemiz ev hanımı olup, davalı …… işini  yapmakta ve il dışına gidip gelmektedir. Karşı taraf ise il dışına her çıkışında işi gereği 1 hafta ile 10 gün arasında kalmaktadır. Müvekkilimiz ve çocukları bu duruma alışmışlardır. Ancak eşi son gittiğinden bu yana 6 aydır eve dönmemiş ve ne eşini ve ne de çocuklarını da aramamıştır.
3- Müvekkilimiz eşinin kendisine başka bir ev tuttuğunu ve eve eşya aldığını, telefon çektirdiğini öğrenmiş ve hatta eşini bu telefondan arayarak da eve davet etmiştir. Eşi bir daha eve dönmeyeceğini belirtmiş, kendisine de bağırıp çağırmıştır. Karşı taraf 6 aydır evliliği ile ilgili hiçbir sorumluluğunu da yerine getirmemektedir.
4- Müvekkilimiz bunun üzerine mahkeme kanalıyla ihtar çekmiş eşini eve dönmesi için ikna çabalarına girişmiştir. Bu ihtar ilan yoluyla da yapılmıştır. Ancak aradan iki ay geçmesine rağmen davalı eve dönmemiştir.
5- İşbu nedenlerle terk sebebi ile boşanma davası açmak gerekmiştir.
YASAL NEDENLER                   : TMK. 164. md. ve diğer yasal nedenler.
YASAL DELİLLER                      : Nüfus Kayıtları, tanıklar ve diğer yasal deliller. 
SONUÇ VE TALEP            :Açıklanan nedenler ile tarafların boşanmalarına, müşterek çocuklarının velayetlerinin davacıya verilmesine, davacı anne için ileride yoksulluk nafakasına dönüştürülmek üzere aylık  …-TL tedbir ve müşterek her bir çocuk için aylık …-TL iştirak nafakasının davalıdan tahsiline yargılama giderlerinin ve avukatlık ücretlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımzla bilvekale talep ederiz.  …/…/…
   Davacı Vekili

 Av. Mehmet

Author: admin

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.