Tüketici Sorunları Hakem Heyetine şikayet dilekçesi

Abonelik sözleşmesi nedeniyle Tüketici Sorunları Hakem Heyetine Şikayet Dilekçesi örneği :

… KAYMAKAMLIĞI

TÜKETİCİ SORUNLARI İLÇE HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA

ŞİKAYET EDEN                                 :
VEKİLİ                                              :
ŞİKAYET EDİLEN                                :
KONU                                               : Abonelik Sözleşmesinin feshi talebi

AÇIKLAMALAR                                  :
1-) Müvekkilim, …/…/… tarihinde … firması ile televizyon yayını hakkında abonelik sözleşmesi yapmıştır.
2-) Müvekkilim bir süre sonra  yayınlarda kalitenin düşmesi şikayeti nedeniyle yayıncı firmayı uyarmış olmasına rağmen yayınlarda bir iyileştirme yapılmamıştır. Bunun üzerine müvekkilim sözleşmeye son verdiğine dair … Noterliği …/…/… ve …/… yevmiye nolu ihtarı yayıncı firmaya göndermiştir. Yayıncı firma  7 günlük sürede sözleşmeyi feshetmediği gibi müvekkilimin … Bankası’ndaki hesabından …TL. kesinti yapmıştır.

3-) Bu nedenle, sözleşmenin iptali için işbu talepte bulunulması zorunlu hale gelmiştir.
HUKUKİ NEDENLER                  : 4077 S. K. m. 11/A, 22 ve ilgili mevzuat.
HUKUKİ DELİLLER                    : Fatura, fiş, firma ile yapılan yazışmalar ve şikayetler ve diğer deliller.
SONUÇ VE İSTEM                    : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, …/…/… tarihinde yapılan abonelik sözleşmesinin iptalini, ..TL.’lik kesintinin müvekkilime iadesini, saygıyla arz ve talep ederim.  …/…/…

 Şikayetçi Vekili

Av.Kerim

Author: admin

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.