Yüz kızartıcı suç işleme nedeniyle boşanma davası dilekçesi

Eşin Yüz kızartıcı cürüm işlemesi nedeni ile boşanma davası dilekçesi örneği :

BAKIRKÖY (   )  AILE MAHKEMESINE

DAVACI                               :
VEKİLİ                                 :
DAVALI                               :
KONU                                   : Suç işleme nedeniyle boşanma talebidir.
AÇIKLAMALAR                :
1-) Müvekkilimiz davalı ile 10 yıldan beri  evlidir. Müşterek evliliklerinden 3 çocukları bulunmaktadır. Evlenmeye dair nüfus kayıtları … İli … İlçesi, … Mahallesi, …Cilt No … Sayfa No ve … Kütük Sıra No’dadır.
2-) Davalı, …/…/… tarihinde bir banka soygunu olayına karışmış, … Asliye Ceza Mahkemesi’ nde yapılan yargılama sonucunda davalıya …/…/… tarih … Esas ve … Karar numarası ile … yıl hapis cezası verilmiş, davalının yaptığı temyiz itirazı sonuçuçsuz kalmış ve yerel mahkemenin kararı Yargıtay tarafından onanmıştır.
3-) Davalının işlemiş olduğu bu yüz kızartıcı suç nedeni ile aile perişan olmuştur. Müvekkilimiz hiç alışık olmadığı bu durum sebebi ile kimsenin yüzüne bakamaz hale gelmiştir. Bu zorlayıcı nedenlerle müvekkilimin davalıdan boşanmasına, çocukların velayetinin müvekkilimize verilmesini talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.
YASAL NEDENLER         : MK.md.163 ve ilgili mevzuat.
YASAL DELİLLER            : Nüfus kayıtlarıı,  Ceza Mahkemesi’nden verilen kesinleşme şerhli mahkeme  kararı,  tanıklar ve diğer yasal deliller.
TAPEP VE SONUÇ             : Açıklanan nedenler çerçevesinde müvekkilimin yüz kızartıcı cürüm işleyen davalıdan boşanmasına, küçük çocukların velayetinin davacı anneye verilmesine, davalı eş için aylık 200 Tl, herbir çocuk için 150 TL. nafaka takdir edilmesine, yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla bilvekale talep ederim. …/…/…
 

Davacı Vekili

 Av. Murat

Author: admin

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.