Zina nedeniyle boşanma davası dilekçesi örneği

Zina nedeni ile boşanma davası dilekçesi

( ) AİLE  MAHKEMESİNE

DAVACI                   :

VEKİLİ                     :

DAVALI                   : 

KONU                      : Zina Nedeniyle Boşanma davasıdır. 

AÇIKLAMALAR    :

1-) Müvekkilim davalı ile …/…/… tarihinde evlenmiştir.  Bu evliliklerinden … isimli çocukları olmuştur.

2-) Müvekkilim … A.Ş.’de mühendis olarak çalışmaktadır. Müvekkilim Rusya’da yapılacak plaza inşaatı için 2 ay için yurt dışına çıkmıştır. Müvekkilim Rusya’da 2 hafta çalışmış, eşini ve çocuğunu özlemesi nedeniyle hafta sonu Türkiye’ye gelmiş, ancak sürpriz yapmak istediği için gelişini haber vermemiştir.

3-) Müvekkilim …/…/… tarihi saat …’da evine gelip, kapıyı açmış ve yatak odasında eşi ile birinin zina yaptığına tanık olmuş ve hemen evden ayrılmış, akabinde işbu zina nedeniyle boşanma davasını açma zarureti doğmuştur.
 

HUKUKİ NEDENLER     : 4721 SK. md. 161 ve ilgili mevzuat. 

HUKUKİ DELİLLER       : Nüfus kaydı, pasaport, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM       : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimin davalıdan zina nedeniyle boşanmasına, … adlı çocuklarının velayetinin müvekkilime verilmesine, davalının 5000 YTL maddi, 5000 YTL manevi tazminat ödemesine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine  karar verilmesini  saygıyla talep ederim.  …/…/…
                                        Davacı Vekili
                                       Av.Arzu

Author: admin

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.